Hartowanie szkła

Strzałka

Możliwości produkcyjne w zakresie hartowania szkła

SZKŁO HARTOWANE ESG

Szkło hartowane to szkło bezpieczne. Oznaczamy je skrótem ESG (z niem. Einscheiben Sicherheitsglas). Charakteryzuje się wyższą sprężystością oraz wytrzymałością mechaniczną i termiczną niż szkło odprężone float; jest bezpieczniejsze, ponieważ po stłuczeniu rozpada się na drobne niekaleczące kawałki.

Hartowanie szkła polega na nagrzaniu go do wysokiej temperatury (620-680°C) i gwałtownym wystudzeniu w strumieniu sprężonego powietrza, na skutek czego w warstwie powierzchniowej powstają naprężenia ściskające, co znacznie podwyższa wytrzymałość szkła.

W Dubiel Vitrum w procesie hartowania uzyskuje się produkty:

 • szkło płaskie hartowane ESG
 • szkło gięte do kształtów cylindrycznych (szkło bezpieczne ESG)
 • szkło termicznie wzmacniane TVG (tzw. półhart)
 • szkło płaskie hartowane ESG malowane utwardzanymi farbami ceramicznymi (farby szkliwne naniesione na szkło całopowierzchniowo bądź metodą sitodruku).
WARUNKI TECHNICZNE HARTOWANIA SZKŁA
grubości szkła 4 - 19 mm
wymiary szkła
 • minimum: 350 x 60 mm
 • maksimum: 2440 x 4000 mm (zalecane: 2440 x 3200 mm)
rodzaje szkła
 • float
 • odbarwione
 • barwione w masie
 • trawione (hartowanie stroną gładką oraz trawioną do rolek)
 • malowane farbą ceramiczną jednowarstwowo (hartowanie tylko stroną gładką do rolek)
 • powłokowe nadające się do hartowania (twarde powłoki)
 • ornamentowe
ograniczenia związane z obróbką szkła przed hartowaniem
 • szkło nie może posiadać ostrych krawędzi (krawędzie i rogi przed hartowaniem co najmniej zatępione)
 • minimalny promień wewnętrznego wycięcia to:
  - R = 6,5 mm dla szkła grubości 3 - 6 mm
  - R = 8 mm dla szkła grubości 8 - 12 mm
  - R = 10 mm dla szkła grubości 15 - 19 mm
 • minimalna średnica otworów w szkle musi być równa lub większa od grubości szkła
 • odległość między otworami musi być równa lub większa od dwukrotnej grubości szkła (rys. 1)
 • odległość od krawędzi otworu do krawędzi szkła musi wynosić co najmniej dwukrotną grubość szkła (rys. 1)
 • odległość od krawędzi otworu do ostrego rogu szkła musi wynosić co najmniej sześciokrotną grubość szkła (rys. 1)
 • odległość od krawędzi otworu do zaokrąglonego rogu szkła (przy kącie ostrym) musi wynosić co najmniej sześciokrotną grubość szkła liczoną od krawędzi otworu do teoretycznego rogu ostrego szkła (rys. 1)
 • odległość między rozwierconymi otworami musi wynosić co najmniej dwukrotną grubość szkła liczoną od krawędzi rozwiertu (rys. 2)
 • WAŻNE:
  jeżeli otwory nie spełniają norm do hartowania, można wykonać zmiany w projekcie:
  - przesunięcie otworów
  - zmniejszenie średnicy
  - połączenie otworów (tzw. fasolką)
  - wykonie mostka
Lustra Lustra
Ograniczenia związane z obróbką szkła po hartowaniu
 • Szkła już zahartowanego nie poddaje się dalszej twardej obróbce (takiej jak cięcie, wiercenie, szlifowanie krawędzi) – jest to związane z dużym ryzykiem uszkodzenia formatki lub trwałego jej osłabienia. Niemniej szkło już zahartowane można:
  • wypiaskować
  • nadrukować
  • pomalować farbą wodorozcieńczalną
ZNAKOWANIE SZKŁA HARTOWANEGO
Szkło hartowane produkowane w Dubiel Vitrum oznaczone jest trwałym znakiem CE – potwierdzamy w ten sposób zgodność produktu z normą PN-EN 12150.
Szkło hartowane ESG
Wymiar oznakowania CE: 12 x 16 mm.
Grubość szkła: 4-19 mm
Hartowanie szkła
Wymiar oznakowania CE: 19 x 1,6 mm.
Grubość szkła: 5-19 mm

Szkło termicznie wzmocnione TVG

Szkło termicznie wzmocnione TVG

Szkło termicznie wzmocnione, zwane także półhartowanym, ma praktyczne zastosowanie w budownictwie. Podobnie jak szkło hartowane ESG charakteryzuje większą wytrzymałością mechaniczną i termiczną od szkła odprężonego float (choć mniejszą od szkła hartowanego ESG), niemniej podstawową cechą wyróżniającą jest charakterystyczna siatka spękań po rozbiciu: szyba rozbija się na większe kawałki niż szkło hartowane a pęknięcia rozchodzą się w kierunku krawędzi, co sprawia, że szyba po zniszczeniu nie wypada z ramy (szkło hartowane rozsypie się w takim przypadku na drobne niekaleczące kawałki). Szkło wzmacniane termicznie oznacza się skrótem TVG (z niem. Teilvorgespanntes Glas).

Wzmacnianie termiczne jest podobnym procesem do hartowania, ale różni się od niego wolniejszą intensywnością schładzania. Na skutek schładzania powietrzem powstają naprężenia ściskające, co podwyższa wytrzymałość szkła. Naprężenia wewnętrzne generowane w tym procesie są relatywnie mniejsze niż dla szkła hartowanego.

Szkło termicznie wzmocnione („półhart”) produkowane w Dubiel Vitrum oznaczone jest trwałym znakiem CE – potwierdzamy w ten sposób zgodność produktu z normą PN-EN 1863.

WARUNKI TECHNICZNE TERMICZNEGO WZMACNIANIA SZKŁA
grubości szkła 4 - 10 mm
wymiary szkła
 • minimum: 350 x 60 mm
 • maksimum: 2440 x 4000 mm (zalecane: 2440 x 3210 mm)
rodzaje szkła
 • float
 • odbarwione
 • barwione w masie
 • trawione (hartowanie stroną gładką oraz trawioną do rolek)
 • powłokowe (hartowanie stroną bez powłoki do rolek)
 • ornamentowe
ograniczenia związane z obróbką szkła przed i po hartowaniu
 • identyczne jak dla szkła hartowanego ESG (patrz rozdz. 2.1 tabela „Warunki techniczne hartowania szkła”)

Zapytaj
o ofertę

Interesuje Cię szkło lub lustra?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji! Napisz do nas, odpowiemy błyskawicznie!
Wyślij maila na oferty@dubielvitrum.pl lub wypełnij poniższy formularz: