SZKŁO NA BALUSTRADY

Strzałka

Szkło jest powszechnie stosowanym materiałem w produkcji i montażu balustrad: jest sprawdzone i przebadane w konstrukcji balustrad samonośnych jak również w wypełnieniach balustradowych, barierach schodowych, balkonowych i tarasowych, portfenetrach – zarówno w konstrukcjach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

W projektowaniu i realizacji barier szklanych powinno stosować się szkło bezpieczne: hartowane ESG i laminowane VSG; stosowane konfiguracje / pakiety szkła to np. ESG VSG 44.2, 55.4, 66.4, 88.4, 1010.4 a także 1212.4 (i wiele innych). Różne pakiety szklane są obliczone i dobrane przez konstruktora w zależności od spodziewanych w miejscu montażu obciążeń statycznych i dynamicznych z różnych grubości szkła oraz odpowiedniej ilości warstw folii PVB lub EVA; na przykład pakiet 1010.4 oznacza 2 warstwy szkła 10 mm zlaminowane w procesie autoklawizacji 4 foliami o grubości 0,38 mm każda).

Szkła mogą być float, odbarwione (np. Optiwhite), barwione w masie, z powłokami lub bez, folie zaś mogą być bezbarwne, matowe (możliwa gradacja matu), kolorowe (różna kolorystyka, gradacja intensywności koloru, gradacja stopnia transparentności), szkło może być z drukami (UV w laminacie, ceramiczny zewnętrzny), może być szkło płaskie lub gięte.

Balustrady szklane samonośne mocowane są liniowo w szynie montażowej, ale wypełnienia szklane balustrad mogą być montowane też na rotulach (szkła z otworami), w profilach, w łapach zaciskowych.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi poprawkami, "w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych balustrad powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem, a „szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki" (par. 298, pkt. 1); z tego zapisu oraz obowiązujących w branży budowlanej wymagań wywnioskujemy, że szkło stosowane w balustradach powinno być laminowane i hartowane.

ZAPYTANIE
OFERTA SKROJONA NA MIARĘ

Szukasz wysokiej jakości szkła lub luster do realizacji swoich projektów? Realizujemy zarówno jednostkowe zlecenia, jak i duże serie produkcyjne.

Zaryzykujemy stwierdzeniem, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Wieloletnie doświadczenie w produkcji oraz pracy ze szkłem oraz lustrami pozwala nam na stworzenie indywidualnych projektów i ofert dopasowanych do potrzeb Klientów detalicznych, wykonawców, firm czy przemysłu. Skontaktuj się z nami i stwórzmy razem projekt skrojony na miarę Twoich potrzeb!

Zapytaj
o ofertę

Interesuje Cię szkło lub lustra?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji! Napisz do nas, odpowiemy błyskawicznie!