spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Budowa linii do produkcji szkła warstwowego

Dubiel Vitrum dysponuje nowoczesną linią do laminowania szkła LLS 2235 firmy Bovone z Autoklawem firmy Italmatic. Jest to wysokowydajna linia, dająca możliwość produkowania wysokiej jakości szkła warstwowego.

Myjnia

Mycie szkła ma bardzo duże znaczenie w procesie laminowania szkła. Dysponujemy nowoczesną myjnią wykorzystująca zjawisko odwróconej osmozy. Do mycia szkła używa się wody w pełni zdemineralizowanej. Dzięki temu uzyskujemy redukcję zanieczyszczeń rzędu 90-98%.

Clean Room

Jest to pomieszczenie w którym odbywa się przekładanie formatek folią. W pomieszczeniu tym muszą być zachowane specjalne rygorystyczne warunki, aby zagwarantować jak najlepsze właściwości adhezji foli. Należy zwracać uwagę aby temperatura w pomieszczeniu była utrzymywana w granicach 18 do 20°C oraz wilgotność od 25 do 30%.

Odpowietrzanie

Przełożone folią PVB tafle szkła nie mogą być poddane procesowi autoklawizacji bez wcześniejszego usunięcia powietrza, ponieważ zlaminowane szkło mogłoby zawierać pęcherze powietrza. Z tego powodu proces obróbki w autoklawie jest poprzedzony procesem prelaminacji czyli usuwania powietrza i wstępnego laminowania. Skuteczność tego procesu ma duży wpływ na jakość szkła laminowanego. Stosujemy dwie metody usuwania powietrza: proces gładzenia „nip-roll” oraz proces podciśnieniowy z użyciem worka próżniowego.

„Nip-roll”

„Nip-roll” (wygładzanie) jest popularnym i wydajnym procesem odpowietrzania szkła płaskiego laminowanego. W skład systemu wchodzi piec z dwiema strefami grzewczymi i dwoma parami rolek. Ponieważ ciepło przenoszone z powierzchni szkła do folii jest głównie odpowiedzialne za jednorodne nagrzanie laminatu, nagrzewanie musi być przeprowadzone w odpowiednim czasie. Wskutek tego, czas jak i stopień dostarczanego ciepła musi być optymalnie dobrany, tak aby krawędzie szkła nie zostały zbyt wcześnie całkowicie związane ze sobą. W momencie kiedy krawędzie zostają uszczelnione, uwięzione powietrze nie może się wydostać, czego efektem są pęcherze powietrza w produkcie końcowym.
Proces odpowietrzania musi być przeprowadzany w temperaturze niższej niż temperatura uszczelniania. Z drugiej strony temperatura musi być wystarczająco wysoka aby zapewnić jednorodną adhezję folii PVB do powierzchni szkła. Bez tego, laminat mógłby się przedwcześnie rozdzielić i powietrze mogłoby ponownie dostać się do laminatu w autoklawie. Jakość odpowietrzania można sprawdzić poprzez wygląd ściśniętej „kanapki”.

Proces podciśnieniowy

Proces podciśnieniowy polega na odpowietrzaniu laminatu w specjalnym worku próżniowym. Jest to proces mało wydajny. Większe formatki trudno jest odpowietrzyć w procesie próżniowym w związku z ograniczeniami fizycznymi. Metoda ma zastosowanie do laminowania np. szkła giętego, może być korzystna również przy produkcji jednorazowych specjalnych struktur.

Autoklaw

Obróbka w autoklawie to ostatni etap produkcji laminowanego szkła. Ostateczne zespolenie warstw szkła z foliami PVB zależy od odpowiedniej temperatury, ciśnienia i czasu. Uzyskanie pożądanych w tym procesie warunków umożliwia autoklaw. Obróbka większych i grubszych formatek laminatu wymaga innych warunków niż obróbka cienkich i małych laminatów, które powinny być wolniej nagrzewane i chłodzone, aby uniknąć naprężeń wewnętrznych.
Autoklaw to szczelny cylinder, otwierany i zamykany z jednej strony ciężką pokrywą za pomocą siłowników hydraulicznych. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze realizowane jest za pomocą sprężarki śrubowej. Czas cyklu autoklawizacji zależy od ilości szkła i może się wahać od 1 do 6 godzin, w zależności od programu wzrostu ciśnienia, poziomu ciśnienia i krzywej temperatury.

 

Aktualności

19.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że pomimo zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2...
20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...