spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Różnice gęstości siatki spękań

W Dubiel Vitrum przeprowadzono próby mające na celu pokazanie różnicy siatki spękań w zwykłym szkle hartowanym oraz w szkle hartowanym laminowanym - dla tych samych warunkach hartowania.

Zahartowano formatki jednakowego szkła w tych samych warunkach: piec, temperatura i czas. Przygotowano po dwie próbki szkła hartowanego i hartowanego laminowanego. Próbki poddano rozbiciu i porównano siatki spękań.

Badania wykazały, że pomimo tych samych warunków hartowania, po rozbiciu formatki jednowarstwowej ESG jej siatka spękań jet bardziej gęsta niż w przypadku szkła hartowanego laminowanego ESG VSG (dla szkła hartowanego jest 69 kawałków w badanym obszarze, dla hartowanego laminowanego – 48 kawałków); obydwa przypadki spełniają wymagania normy PN-EN 12150-1.

 

Wytłumaczeniem tego zjawiska jest fakt, że między szkłem a folią występują dodatkowe siły nie pozwalające swobodnemu uwolnieniu naprężeń występujących w szkle hartowanym.

Aktualności

19.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że pomimo zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2...
20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...