Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Vademecum

Naciśnij na literę, aby zobaczyć słowa zaczynające się od tej litery.

A

Alucover DV

Alucover DV to system obudowy lustra z oświetleniem, oparty na profilach aluminiowych. Obudowa przeszła badania szczelności w Instytucie Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej i uzyskała wynik pozytywny dla stopnia szczelności IP 54. Szczelność zapewniona jest dzięki nieprzenikalności materiału ramy, jego ukształtowaniu oraz uszczelkom. System zapewnia łatwy dostęp do chronionych obwodów elektrycznych.

Lustra z oświetleniem zbudowane w oparciu o obudowę Alucover DV mogą być bezpiecznie eksploatowane w łazienkach

Anizotropia

Anizotropia optyczna to cecha ośrodka polegająca na zależności jego właściwości optycznych od kierunku; dotyczy to głównie prędkości rozchodzenia się światła i uporządkowania kierunków drgań w fali świetlnej (zwana też dwójłomnością).

Odbite w szybie światło ulega polaryzacji w wyniku naprężeń w szkle wytworzonych podczas hartowania. Polaryzacja jest widoczna tylko przy pewnym bocznym oświetleniu i przy pewnych kątach obserwacji szyby. Nie jest to wada szkła – takie zjawisko obserwujemy często na szybach samochodowych.

Zjawisko to określane jest również jako dwójłomność, ponieważ polega na podwójnym załamaniu promienia i rozdzieleniu go na dwa, które załamują się pod różnymi kątami (promienie - zwyczajny i nadzwyczajny). Obydwa te promienie są spolaryzowane, ale w płaszczyznach do siebie prostopadłych. Własności kryształów dwójłomnych spowodowane są anizotropią, czyli mają różne właściwości w zależności od kierunku padania światła. Zjawisko anizotropii występuje w szkle hartowanym tj. szkle, które zostało poddane obróbce termicznej, w celu wywołania trwałych naprężeń powodujących podniesienie wytrzymałości mechanicznej formatki. Ponieważ w tak wykonanym szkle sąsiadują ze sobą obszary o bardzo zróżnicowanych naprężeniach, powoduje to powstawanie różnic dróg optycznych promieni świetlnych załamujących się wewnątrz szkła. Efekt ten widoczny jest w świetle spolaryzowanym, jednak pola polaryzacji mogą stać się widoczne w pewnych warunkach oświetlenia dziennego. Efektem tego są widoczne czasami pod pewnym kątem obserwacji ciemniejsze cętki lub pasma na powierzchni szyb. Są to obszary, w których nastąpiło częściowe wygaszenie odbitych promieni słonecznych. Zmiana kąta patrzenia na dany obszar szkła powoduje znikanie tego zjawiska. Ze względów fizycznych efekt ten stanowi cechę charakterystyczną bezpiecznego szkła hartowanego i nie jest on w żadnym wypadku wadą tego szkła.

Autoklaw

Autoklaw - urządzenie wykorzystywane w ostatnim etapie procesu produkcji szkła laminowanego VSG. Autoklaw to szczelny cylinder, otwierany i zamykany z jednej strony ciężką pokrywą za pomocą siłowników hydraulicznych. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze realizowane jest za pomocą sprężarki śrubowej. Zabezpieczenie przed nadciśnieniem realizowane jest za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Czas cyklu autoklawizacji zależy od ilości szkła i może się wahać od 1 do 6 godzin, w zależności od programu wzrostu ciśnienia, poziomu ciśnienia i krzywej temperatury.

Do góry

C

Clean room

Clean room jest to specjalne pomieszczenie wchodzące w skład linii do produkcji szkła laminowanego ESG, w którym odbywa się przekładanie formatek folią PVB. W pomieszczeniu tym muszą być zachowane rygorystyczne warunki, aby zagwarantować jak najlepsze właściwości adhezji foli. Temperatura w pomieszczeniu musi być utrzymywana w granicach 18 do 20°C, a wilgotność od 25 do 30%.

Do góry

F

Faza

Faza jest "ścięciem" krawędzi szkła lub lustra pod katem kilku stopni z zastosowaniem odpowiedniego poleru. Szerokość fazy zarówno na szkle jak i na lustrach może wynosić od 5 mm do 40 mm. Najbardziej popularnymi są fazy o szerokości 10 i 15 mm.

Do góry

H

Hartowanie termiczne szkła

Hartowanie termiczne szkła to rodzaj obróbki cieplnej polegającej na rozgrzaniu szkła do temperatury ok. 650 st. C i gwałtownym schłodzeniu. Dzięki hartowaniu w szkle powstają naprężenia w warstwie zewnętrznej materiału, które powodują wzrost wytrzymałości szkła na zginanie i działanie czynników mechanicznych. Szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym, które po rozbiciu rozpada się na wiele drobnych, nieostrych kawałków. Szkło powstałe w wyniku takiego procesu zwyczajowo nazywamy szkłem ESG (rozróżniamy także chemiczne hartowanie szkła, w wyniku czego powstaje szkło CSG).

 

Hicover DV - obudowa

Hicover DV to lekka i trwała obudowa lustra z oświetleniem, wykonana z tworzywa sztucznego, która zabezpiecza źródła światła i instalację elektryczną przed wnikaniem wody i cząsteczek stałych. Obudowa gwarantuje uzyskanie szczelności na poziomie IP 55.

Do góry

I

IP

Oznaczenie IP (z ang. Ingress Protection) wskazuje na stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Składa się z liter IP i najczęściej dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody.

Klasa szczelności IP 44 oznacza efektywną ochronę przed ciałami stałymi o wielkości ponad 1 mm oraz przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem.

Oznaczenie IP 54 gwarantuje ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia oraz przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem.

IP 55 to skuteczne zabezpieczenie przed pyłem i strumieniem wody pdającym z dowolnego kierunku.

Do góry

L

Laminowanie

Laminowanie - proces technologiczny polegający na sklejeniu dwóch, lubi większej ilości tafli szkła za pomocą żywicy, lub folii. Dzięki laminowaniu zyskuje się szkło bezpieczne wielowarstwowe, które po rozbiciu nie rozpada się, ale pozostaje spękane w jednym kawałku.

Do góry

M

Mcover DV

Mcover DV to system obudowy lustra z oświetleniem oparty na profilach MDF. Obudowa przeszła badania szczelności w Instytucie Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej i uzyskała wynik pozytywny dla stopnia szczelności IP 55. Szczelność zapewniona jest dzięki nieprzenikalności materiału ramy (MDF impregnowany i malowany), jego ukształtowaniu oraz uszczelkom. System zapewnia łatwy dostęp do chronionych obwodów elektrycznych.

Lustra z oświetleniem zbudowane w oparciu o obudowę Mcover DV mogą być bezpiecznie eksploatowane w łazienkach oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Do góry

O

Odpowietrzanie NIP-ROLL

Proces odpowietrzania szkła płaskiego metodą wygładzania, występujący podczas produkcji szkła laminowanego VSG (najczęściej stosowany i najbardziej wydajny). Przeprowadza się go przy wykorzystaniu pieca z dwiema strefami grzewczymi i dwoma parami rolek. Ciepło przenoszone z powierzchni szkła do folii jest w przeważającej mierze odpowiedzialne za jednorodne nagrzanie laminatu. Dlatego nagrzewanie musi być przeprowadzone w odpowiednim czasie. Czas jak i stopień dostarczanego ciepła musi być tak dobrany, aby krawędzie szkła nie zostały zbyt wcześnie, całkowicie związane ze sobą. W momencie kiedy krawędzie zostają uszczelnione, uwięzione powietrze nie może się wydostać, czego efektem są pęcherze powietrza w produkcie końcowym.

Proces odpowietrzania musi być przeprowadzany w temperaturze niższej niż temperatura uszczelniania. Z drugiej strony temperatura musi być wystarczająco wysoka aby zapewnić jednorodną adhezję folii PVB do powierzchni szkła. Bez tego, laminat mógłby się przedwcześnie rozdzielić i powietrze mogłoby ponownie dostać się do laminatu w autoklawie.

Odpowietrzanie próżniowe

Proces odpowietrzania szkła wystepujący podczas produkcji szkła laminowanego VSG (mniej popularny i mało wydajny). Polega na odpowietrzaniu laminatu metodą podciśnienia w specjalnym worku próżniowym. Większe formatki trudno jest odpowietrzyć w procesie próżniowym w związku z ograniczeniami fizycznymi. Metoda ma zastosowanie do laminowania np. szkła giętego. Może być korzystna również przy produkcji jednorazowych, specjalnych struktur.

Ornament

Ornament - szkło ozdobne z naniesioną na powierzchnię tafli, lub zatopioną w masie strukturze ozdobnej. Szkło ornamentowe cechuje się wysokimi walorami dekoracyjnymi.

Do góry

P

Piaskowanie

Piaskowanie szkła (inaczej zwane matowaniem) polega na oddziaływaniu na powierzchnię szkła strumieniem piasku wydobywającego się z dyszy pod dużym ciśnieniem. Powierzchnia szkła staje się wówczas chropowata i nieprzeźroczysta. Dzięki wykorzystaniu tej technologi można komponować dowolne wzory, wykonywać napisy, itp. Im dłużej trwa proces piaskowanie, tym wzór jest głębszy i przypomina efekt grawerowania w szkle. W przypadku matowania luster dochodzi do usunięcia warstwy srebra i lakieru, celem uzyskania określonego wzoru, np. w ten sposób wykonywane są pasy do podświetlenia lustra.

Prelaminacja

W procesie produkcji szkła laminowanego VSG: wstępne zespalanie tafli szkła i warstw folii PVB i jednocześnie usuwanie powietrza z międzywarstw. Skuteczność tego procesu ma duży wpływ na jakość szkła laminowanego. Stosuje się dwie metody usuwania powietrza: odpowietrzanie „nip-roll” (proces gładzenia) oraz odpowietrzanie próżniowe z użyciem worka próżniowego.

PVB folia

Wykorzystywana w procesie produkcji szkła warstwowego VSG folia poliwinylobutyralowa. Skład chemiczny folii pozwala uzyskać optymalne warunki adhezji, gwarantuje trwałość laminatu i bezpieczeństwo użytkowania.

Do góry

S

Szkło float

Float to termin używamy dla określenia szkła płaskiego, produkowanego w hutach metodą float wylewania do wanny z cyną. Dostepne grubości szkła float to: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm.

Szkło trawione

Szkło trawione (decormat, satinato). Szkło poddane obróbce chemicznej powodującej zmatowienie tafli szklanej. Charakteryzuje się trwałą i jednolitą powierzchnią matową, której wygląd w przeciwieństwie do szkła piaskowanego, nie ulega zmianie pod wpływem dotyku. Szkło trawione jest też bardziej odporne na plamienie. Powierzchnia trawiona nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji, można ją myć czystą wodą, bez konieczności stosowania specjalnych środków czyszczących. Do jego czyszczenia nie powinno używać się środków o charakterze ściernym, które mogłyby uszkodzić zmatowioną powierzchnię.

Szlif

Szlif to na estetyczne wyrównaniu krawędzi szkła, i polega na zbieraniu materiału prostopadle do jego płaszczyzny. Jeżeli chodzi o rodzaj powierzchni to szlif dzielimy na dwa rodzaje:

-szlif z polerem (błyszczący)
-szlif matowy

Do góry

Aktualności

31.05.2021
Lustra.pl to nowa strona na której prezentujemy informacje o produktach na bieżąco synchronizowane...
19.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że pomimo zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2...
20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
Polityka prywatności