spectum.pl
Lustra
Meble i kafle
Projekty indywidualne

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020

06.02.2017

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

 
Dubiel Vitrum Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Dubiel Vitrum Sp.j.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.
 
Celem projektu jest rozwój działalności międzynarodowej firmy Dubiel Vitrum poprzez wejście na rynek włoski i francuski z ofertą luster łazienkowych LED oraz luster łazienkowych bez oświetlenia, a także umocnienie pozycji na rynku niemieckim.
 
W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści przez Firmę Dubiel Vitrum:
- rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie potencjału eksportowego,
- zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i pośrednikami,
- zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej Dubiel Vitrum wśród zagranicznych konsumentów,
- wprowadzenie

produktów Firmy na nowe zagraniczne rynki zbytu i nawiązanie kontaktów handlowych z nowymi partnerami,

- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach eksportowych.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 - 30.04.2017

Całkowita wartość projektu: 421 163,08 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 172 134,80 zł

 

Aktualności

19.03.2020
Szanowni Klienci, informujemy, że pomimo zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2...
20.10.2018
Firma Dubiel Vitrum zajęła trzecie miejsce w Małopolsce, w konkursie - "Pracodawca - organizator...
06.02.2017
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa...